Ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas Sex chat everett

Posted by / 29-Oct-2019 20:08

Ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas

Noon naniniwala ang mga ibang tao na ang mundo ay pantay (flat), subalit na niniwala si Ferdinand Magellan na ang mundo ay bilog.

Malimit siya alimuharin ng mga tao dahil sa kanyang paniniwala.

Makaraang makipagpalitan ng mga gamit at pagkain sa mga naninirahan sa Brazil ay nagpatuloy ang kanilang paglalayag upang hanapin ang Spice Islands.

Noong ika-10 ng Enero 1520 ay may natagpuan siyang isang malawak na bahagi ng karagatan.

Nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at responsibilidad ang limang barko at dalawang daan at animnapu't limang mga tao.Kasama ang pinsang si Francisco Serrano, ipinagpatuloy ni Magellan ang pag-aaral at nakahiligan ang heograpiya at astronomiya.Tinataya ng ilan na maaaring naging guro niya si Martin Behaim.Sa 15 century mas mahalaga ang mga spices kaysa sa ginto.Dahil hindi kaya tumubo ng mga spices sa malamig na klima, ang mga Europeans ay madalas makikipagkalakan.

ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-5ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-68ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-6

One thought on “ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas”